Omgaan met vocht in uw huis

Omgaan met vocht in uw huis

juni 29, 2021 Uit Door admin

Omgaan met vocht in uw huis

Heel veel huizen krijgen te maken met vochtproblemen. Vaak gaat het om oudere huizen maar ook in nieuwe woningen komt regelmatig vocht voor. Met de juiste vochtbestrijding kan u hier gelukkig een halt aan toeroepen!

Oorzaken van vocht in huis

De meeste vochtproblemen worden veroorzaakt door opstijgend vocht. Dat is water dat uit de grondlaag door de muur omhoog wordt gezogen. Normaalgezien houdt de waterkering onderaan de muur dat vocht tegen, maar soms loopt het toch mis.

In oudere huizen werd niet altijd zo’n waterkering aangebracht en krijgt vocht vrij spel. In nieuwere woningen is die bescherming wel aanwezig maar kan ze beschadigd raken of slecht geplaatst zijn, met alle gevolgen van dien.

De juiste vochtbestrijding zorgt ervoor dat er geen water meer omhoog kan stijgen.

Vochtbestrijding voor uw woning

Naast opstijgend vocht zijn er natuurlijk ook nog andere oorzaken van vocht in huis. Bijvoorbeeld wanneer een vochtige ruimte als wasplaats, badkamer of keuken onvoldoende geventileerd is en waterdamp in de woning blijft.

Of wanneer er lekken in een waterleiding zitten die het vocht rechtstreeks loslaten in muren, vloeren of plafonds. Vooraleer er met vochtbestrijding wordt gestart is er dus eerst een grondige diagnose van het vochtprobleem nodig.

Met gespecialiseerde apparatuur brengt een vakman de oorzaak en de omvang van de vochtschade in beeld. Want naast de zichtbare schade is er meestal ook schade die niet met het blote oog waar te nemen is.

Op basis van die diagnose kan u een vochtbestrijding op maat worden voorgesteld. Bij opstijgend vocht is dat meestal de muren impregneren, maar er kan ook gekozen worden voor het behandelen van de muren met een zoutmembraam om de omhooggetrokken zouten definitief af te schermen van de omgevingslucht.

Bij vochtproblemen in natte ruimtes zal er eerder gekozen worden voor extra ventilatie. Vochtbestrijding gebeurt dus steeds op maat. Neem altijd contact op met een gespecialiseerde firma en vermijd zelf aan de slag te gaan. Want zonder expertise en gespecialiseerde apparatuur dreigt u het vochtprobleem alleen maar groter te maken.